Marknadens mest effektiva orm-, mullvad- & sorkskrämma

på marknaden
0 år
nöjda kunder i Norden
0 +
garanti
2 års
Roland Johansson
Linköping
Läs mer
Jag har använt er mullvadsskrämma i 15 år minst! Det är det enda som hållit mullvaden borta och även huggorm.
Malte L
Göteborg
Läs mer
Efter många års problem med både mullvad och sork har vi äntligen fått en fin gräsmatta igen. Efter tre veckor var dem borta.
Allan Pedersen
Älmeboda
Läs mer
Jag har 6 st sorkskrämmor på en stor tomt och de har fungerat perfekt. Dock så höll den första jag köpte bara i 12 år.
Thomas Melin
Göteborg
Läs mer
Efter många mullvadshögar i gräsmattan vid vårt sommarhus i Danmark skaffade vi en Mole Stop. Högarna har lyst med sin frånvaro sedan dess.

Täcker 700-1200 m²

Verkningsradien på 10-20 m är beroende på jordmån och inställning. För huggorm är verkningsradien 15-30 m.

Giftfri sanering

MOLE STOP innebär problemfri och miljövänlig bekämpning av sork och mullvad.

Resultat efter 3-4 veckor

De första veckorna kan aktiviteten öka. Detta beteende är en bekräftelse på att skadedjuren verkligen störs av sorkskrämman.

Mole Stop 1000 är producerad i EU
Mole Stop 1000 - Marknadens mest effektiva sorkskrämma & mullvadsskrämma

Täcker 700-1200 m²

Verkningsradien på 10-20 m är beroende på jordmån och inställning. För huggorm är verkningsradien 15-30 m.

Giftfri sanering

MOLE STOP innebär problemfri och miljövänlig bekämpning av sork och mullvad.

Resultat efter 3-4 veckor

De första veckorna kan aktiviteten öka. Detta beteende är en bekräftelse på att skadedjuren verkligen är störda.

Justerbar intensiteten

Det går att ställa in motorvarvet för vibrationerna. Detta för att kunna skapa maximal effekt för just dina markförhållanden. Max är inte alltid bäst.

Vibrerar i intervaller

Den sänder inte ut något ljud, utan vibrerar endast. Man kan välja mellan två olika intervaller. Långa eller korta, beroende på önskad effekt.

Batteridrift som standard

Den kan även drivas av solceller eller transformator. Säljs som tillbehör.

Effektivt men ljudlös

MOLE STOP är en orm-, mullvad- och sorkskrämma som använder vibrationer och är helt ljudlös. Genom att avge intermittenta vibrationer som överförs till marken, stör enheten riktningskänslan hos mullvadar och sorkar. Dessa djur förlorar sin förmåga att hitta sina tunnlar eller bestämma vilket håll de ska gräva åt och lämnar störningsområdet.

Det som gör MOLE STOP unik jämfört med andra enheter på marknaden är att den är helt ljudlös. Detta innebär att den inte påverkar omgivningen på något sätt och kan användas på platser där ljudstörningar inte är önskvärda.

Placering av sorkskrämman

För att använda MOLE STOP på ett effektivt sätt bör enheten placeras bredvid mullvads- eller sorktunneln istället för att placeras direkt i den. Först bör enheten placeras nära huset och så fort högarna börjar röra på sig, bör den flyttas vidare längre in i mullvadsområdet tills djuren har drivits ut ur trädgården.

Det är viktigt att enheten fortfarande är igång efter att djuren har drivits ut för att hindra dem från att komma tillbaka. Vid större områden kan flera enheter behövas för att driva bort mullvadar och sorkar effektivt.

Bra att veta

När MOLE STOP används störs djuren och de kan reagera genom att gräva mer, vilket kan leda till fler mullvadshögar än tidigare. Detta kan pågå i flera dagar. Men efter någon eller några veckor ger djuren upp och flyr från området.

Att använda enheter för att driva bort oönskade gäster är ett djurvänligt alternativ för skadedjursbekämpning och en idealisk lösning för de som medvetet vill undvika användningen av kemikalier och gifter. Det skyddar inte bara din mark utan också naturen och djuren.

Tillbehör till Mole Stop

MOLE STOP 1000 Solcellspanel

Solcellspanel

Driv din sorkskrämma med solceller och slipp batteribyten. Paketet innehåller 2 m kabel och en solcellspanel med uppladdningsbara batterier på 6V/600 mAh.

MOLE STOP 1000 Transformator

Transformator

Transormator 230V, IP20. Levereras med 2 m kabel och korrosionsskyddad kontakt. För dig som vill slippa batteribyten.

MOLE STOP 1000 Förlängningskabel 20m

Förlängningskabel

Förläng transformatorsladden eller seriekoppla flera MOLE STOP med denna kabel. Kabeln är 20 m lång.

Tips och frågor om Mole Stop

Eftersom skadedjuren inte lättvindigt låter sig drivas bort från sina boplatser kan det i svåra fall ta flera veckor eller i extrema fall upp till flera månader innan de ger upp sitt revir. Däremot ger huggormen, som saknar hörsel, vanligtvis upp sitt revir snabbt då de är extremt känsliga för vibrationer.

För att se att enheten börjar ha effekt kan man upptäcka nya hål som ofta dyker upp intill apparaten, och djuren visar sig morska inför sin fiende och försöker försvara sitt revir. Efter en tid kommer nya högar allt längre bort från enheten. Det är viktigt att alla befintliga hål och uppkastningshögar avlägsnas eller återställs.

Under de första dagarna MOLE STOP är igång kan sorkar eller mullvadar reagera aggressivt genom ökad grävaktivitet, ofta intill apparaten. Detta är dock inte ett tecken på misslyckande utan snarare att enheten lockar djuren och stör dem. Detta är en bekräftelse på att MOLE STOP verkligen fungerar som det ska.

För att rensa en stor yta från mullvadar eller sorkar kan det krävas flera enheter av MOLE STOP. Det är viktigt att notera att upp till tre enheter kan seriekopplas till transformatorn. För att göra detta krävs tillbehören Transformator och Förlängningskabel, vilka är tillgängliga där MOLE STOP säljs.

Placera handen på enheten och justera hastigheten genom att använda vridreglaget. Känn efter när vibrationerna är som starkast och behåll den inställningen. För att uppnå maximal vibration, vilket beror på lokala förhållanden, bör motoreffekten normalt ligga mellan 70 och 100 procent.

För att sätta fast sorkskrämman i marken ska du skruva ner den vinkelrätt mot jordytan tills stoppflänsen tar emot. Om du placerar apparaten på en sluttning ska den fortfarande placeras vinkelrätt mot jordytan. För att underlätta skruvningen i hårdpackad jord bör du bevattna marken tills den blir mjuk och smidig. Om det är en längre torkperiod bör du upprepa bevattningen med jämna mellanrum. Apparatens koniska jordskruv har en patenterad utformning som ger maximal kontakt med marken genom bevattningen, vilket garanterar bästa fortplantning av ljudvågorna i marken.

Mole Stop fungerar året runt och har få rörliga delar. För att klara av den tuffa utomhusmiljön har apparaten små springor på undersidan av apparathuvudet för att dränera kondens. Dessutom skyddas elektronikdelen genom att vara ingjuten i plast.

Det är viktigt att apparaten alltid är påslagen när den används utomhus i fuktiga miljöer.

Före vinterförvaring av Mole Stop, låt den vara igång inomhus i några dygn. Detta är för att förhindra att den blankpolerade motoraxeln påverkas av kondens och rostar, vilket kan hindra motorn från att starta vid nästa saneringstillfälle.

 1. Tunnlar: Sorkar gräver tunnlar under jorden, vanligtvis nära ytan. Du kan märka små öppningar i marken som leder till tunnlarna. Tunnlarna är vanligtvis smala och raka.

 2. Skador på växter: Sorkar är vegetarianer och kan skada växter genom att gnaga på rötterna, vilket kan orsaka växtdöd eller minska tillväxten. Om du märker att dina växter plötsligt börjar dö eller ser sjuka ut utan någon uppenbar anledning kan det vara ett tecken på sorkskador.

 3. Gnagspår: Sorkar gnager på rötterna och kan lämna spår efter sina tänder. Om du märker små hack i rötterna eller spår efter gnagning på andra trädgårdsobjekt kan det vara ett tecken på sorkaktivitet.

 4. Hög av gräsmattan: Sorkar kan skapa högar av jord eller gräs på ytan där de gräver tunnlar. Dessa högar kan se ut som små kullar eller högar av jord eller gräs. Djuret lägger vanligtvis snabbt igen gången på båda sidor av öppningen, inom 5 minuter till 5 timmar.

 5. Fågelliv: Sorkar är rovdjur som ibland jagar fåglar. Om du märker att fåglar ständigt flyger runt din trädgård eller om du ser fåglar som försöker attackera marken kan det vara ett tecken på att det finns sorkar i området.

Det är viktigt att ta itu med sorkskador så snabbt som möjligt för att undvika skador på trädgården och andra växter.

 1. Hög av jord: Mullvadar gräver tunnlar under marken och trycker upp jorden på ytan, vilket skapar högar av jord som kallas ”mullvadshögar”. Högarna är vanligtvis runda och kan vara upp till 30 centimeter höga. Djuret täpper igen gången relativt långsamt, inom en tidsperiod av 1-7 dagar, och endast på ena sidan av öppningen.

 2. Tunnlar: Mullvadar gräver tunnlar under marken för att söka efter mat och skydd. Dessa tunnlar kan vara synliga som räta linjer i gräsmattan och kan vara mellan 3 och 5 centimeter breda.

 3. Skador på gräsmattan: Mullvadar kan orsaka skador på gräsmattan genom att gräva tunnlar och skapa högar av jord. Gräsmattan kan också bli ojämn och svår att klippa om det finns många tunnlar under marken.

 4. Skador på växter: Mullvadar kan orsaka skador på växter genom att gräva tunnlar under rötterna. Detta kan påverka tillväxten och överlevnaden av växterna.

 5. Ljud: Mullvadar är vanligtvis tysta djur, men om de gräver under marken kan du höra ljud av jorden som rör sig och skrapar ljud.

Om du misstänker att du har mullvadar i trädgården är det viktigt att ta hand om dem på ett sätt som inte skadar dem eller dina växter.

Att hitta sork- och mullvadsnästen kan vara en utmaning eftersom de oftast ligger under marken och är därför osynliga. Men det finns några sätt att söka efter dem:

 1. Inspektera högar av jord: Sorkar och mullvadar skapar högar av jord som kan vara ett tecken på deras aktivitet. Genom att titta närmare på högarna kan du se om det finns öppningar i toppen som leder till tunnlar. Om du gräver ner lite i högen kan du hitta ingången till tunneln som leder till sorkarnas eller mullvadens näste.

 2. Bevaka rörelser: Sorkar och mullvadar rör sig ofta runt i tunnlarna under marken. Genom att placera ett föremål ovanpå en hög av jord kan du se om högen förändras eller om det uppstår nya högar av jord. Detta kan indikera var tunnlarna går och hjälpa dig att hitta nästet.

Det är viktigt att ta hand om sork- och mullvadsproblem på ett sätt som inte skadar dem eller din trädgård. Mole Stop 1000 är optimal för jobbet.

Här köper du Mole Stop 1000